(Deutsch) Impressum

Company Name

Mebatex s.r.o
Maschinenfabrik

Location

U Vlečky 13
617 00 Brno
Česká republika

VAT-Number

ICO 63487969
zápis OR – KS v Brnì oddíl C, vložka 21516

Contact

Tel: +420 545 233 759
Fax: +420 545 233 723
E-Mail: mebatexbrno@mebatex.cz